1. Vilka är IESTs nuvarande immateriella rättigheter?
För närvarande har IEST 23 bruksmodellpatent auktoriserat, 2 utseendepatent auktoriserat, 5 mjukvaruupphovsrättigheter auktoriserat och 13 uppfinningspatent. Det finns 12 patentsökta patent, 27 bruksmodellpatent och 3 japanska PCT-patent.
2. Vilka är lösningarna för testutrustning för IEST litiumbatteri?
1. System för detektering av litiumbatterier i maskinen. 2. Testschema för litiumbatterier. 3. Processinspektionsplan för litiumbatteriproduktionslinje.
3. Vilka testtjänster kan IEST tillhandahålla?
Testtjänster som IEST kan tillhandahålla inkluderar gratis provtesttjänster, testdata, analysrapport etc.
Få det senaste priset? Vi svarar så snart som möjligt (inom 12 timmar)