Inledning: Den används för att kvantitativt karakterisera skillnaden i spänningsfördelning vid olika positioner på battericellens yta, och utvärdera battericellens prestanda.

Användning: Utvärdering av expansionskraftsfördelning för mjuka fall, hårda fall, moduler, etc.
Få det senaste priset? Vi svarar så snart som möjligt (inom 12 timmar)