Inledning: Använd de övre, mellersta och nedre elektrodparen för att testa slurryns resistivitet vid olika vertikala höjder, utvärdera ledningsförmågan hos olika formuleringar av slurry och sedimenteringsprestandan med ståtiden och hjälpa till med forskning och utveckling av slurryn. utveckling av slurryformulering och övervakning av omrörningsprocessens stabilitet.

Tillämpning: Materialutvärdering, formuleringsutvärdering och sedimenteringsprestandautvärdering av litium (natrium) positiva och negativa elektrodslurry och ledande medelslurry.
Få det senaste priset? Vi svarar så snart som möjligt (inom 12 timmar)