IEST underlätta publiceringen av högnivådokument

IEST introducerar en olika specialkarakteriseringsinstrument för litiumbatteriindustrin (pulvermotståndsmätare, slurrymotståndsmätare, elektrodmotståndsmätare, cell in-situ svällning och gasproduktionstestsystem, modellmyntsvullnadtestsystem, etc.) har använts i stor utsträckning i litiumbatteriföretag och universitet. Litiumbatterirelaterad vetenskaplig forskningsgrupp, applikationsanvisningar inkluderarlitiumjonbatterier, natriumjonbatterier, litiummetallbatterier, litium-svavelbatterier, etc.

 

Kooperativa kunder i internationellt kända tidskrifter (Advanced Materials(IF= 30.849)/ Nano Energy(IF= 17.881)/ Journal of Energy Storage(IF= 6.583/)/ Small(IF= 13.281)/ Energy & Environmental Science(IF= 39.714) etc.) publicerade många uppsatser på hög nivå!


lithium battery testing equipment

 


1. Pulvermotståndet PRCD-serien används för utveckling av högpresterandelitiumrika manganbaserade katodmaterialoch för snabb utvärdering av materialledningsförmåga.


Weibin Guo, Chenying Zhang, Yinggan Zhang, Liang Lin, Wei He, Qingshui Xie,* Baisheng Sa, Laisen Wang, Dong-Liang Peng,* A Universal Strategy toward the Precise Regulation of Initial Coulombic Efficiency of Li-Rich Mn-Based Cathode MaterialAdv. Mater., 2021, DOI:10.1002/adma.202103173.


Originaltextlänk:


https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202103173 


lithium battery tester

battery test

 2. Pulvermotståndet PRCD-serien används för utveckling av högpresterandenatriumjonbatterimaterialoch för snabb utvärdering av materialledningsförmåga.der motstånd PRCD-serien används för utveckling av högpresterande.-Jon.


Qiulong Wei, Xiaoqing Chang, Jian Wang, Tingyi Huang, Xiaojuan Huang, Jiayu Yu, Hongfei Zheng, Jin-hui,Chen, Dong-Liang,Peng.En,Ultrahög effekt,Mesocarbon Mikropärlor|Na+-Diglyme|Na3V2(PO4)3 Natriumjonbatteri. Adv. Mater. 2022, 34, 2108304


Originaltextlänk:


https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/adma.202108304


 lithium battery testing equipment
3. The pulvermotstånd PRCD-serien används för utveckling av högpresterandelitiumrika manganbaserade katodmaterialför att snabbt utvärdera ledningsförmågan hos material.


Wei He, Yanping Zhuang, Jie Mei, Weibin Guo, Feng Chen, Zhanying Chang, Mengjian Fan, Chuan Liu, Laisen Wang, Pengfei Liu, Zi-Zhong Zhu, Qingshui Xie, Dong-Liang Peng.In situ-inducerad gitter-matchad gränssnittssyre-passivationsskikt som ger Li-rika och Mn-baserade katoder med ultralång livslängd. Liten 2022, 2200942.


Originaltextlänk:


https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.202200942


lithium battery tester


 


4. Elektrodresistans BER-serien och in-situ gasproduktionsvolymmonitor GVM-serien används för att utvärdera konduktiviteten och gasproduktionsprestanda för högpresterandelitiumrika manganbaserade katodmaterial.


Weibin Guo, Yinggan Zhang, Liang Lin, Wei He, Hongfei Zheng, Jie Lin, Baisheng Sa, Qiulong Wei, Laisen Wang, Qingshui Xie och Dong-Liang Peng. 

Förbättra cykelstabiliteten i Li-rika Mn-baserade katodmaterial genom fast-vätske-gas integrerad gränssnittsteknik. Nano Energy 97 (2022) 107201


Originaltextlänk:


https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211285522002828


battery test

lithium battery testing equipment

 5. SWE-serien av in-situ expansionstestsystem hjälper till att exakt förutsäga SOC förhårdskalsceller i LFP-systemet.


Peipei Xu, Junqiu Li, Qiao Xue, Fengchun Sun. En synkretisk laddningsuppskattare för LiFePO4-batterier som utnyttjar expansionskraften. Journal of Energy Storage, 50 (2022) 104559.


Originaltextlänk:


https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352152X2200576X?dgcid=coauthor


 lithium battery tester

battery test

 6. In-situ expansionstestsystemet SWE-serien används för utveckling av nollvolymexpansionlitiummetallmaterial.


Chao Luo, Hong Hu, Tian Zhang, Shujing Wen, Ruo Wang, Yanan An, Shang-Sen Chi, Jun Wang, Chaoyang Wang, Jian Chang*, Zijian Zheng* och Yonghong Deng*. Tillverkning av rull-till-rulle av noll-volymexpansion av litiumkompositanoder för att förverkliga flexibla och stabila litiummetallbatterier med hög energidensitet. Advanced Materials, doi.org/10.1002/adma.202205677.


Originaltextlänk:


https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.202205677


lithium battery testing equipment

 

 


7. In-situ modell myntexpansion testsystem MCS-serien används för utveckling av låg expansionsolid state litium-svavelbatterier.


Chuang Li, Qi Zhang, Jinzhi Sheng, Biao Chen, Runhua Gao, Zhihong Piao, Xiongwei Zhong, Zhiyuan Han, Yanfei Zhu, Jiulin Wang, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng *, En kvasi-interkalationsreaktion för snabb svavelredoxkinetik i solid state litium-svavelbatterier. Energi- och miljövetenskap, DOI: 10.1039/D2EE01820A.


Originaltextlänk:


https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/EE/D2EE01820A


lithium battery tester


Få det senaste priset? Vi svarar så snart som möjligt (inom 12 timmar)